Uputstvo i ograničenja upotrebe:

• Maksimalna nadmorska visina 2.000m.

• Temperaturni opseg između 4 ° C i 65 ° C.

• Maksimalna relativna vlažnost 80% za temperature do 31° C.  

• Nije za spoljnu upotrebu.

 

Održavanje:

Čišćenje ormara za UV sterilizaciju:

Ormarići se najbolje čiste toplom vodom i blagim deterdžentom.

Voda na temperaturama iznad 60° C  može dovesti do oštećenja kabinetima.

Orman treba temeljno isprati toplom ili destilovanom vodom da se to spreči nakupljanje ostataka, ali treba voditi računa da se ne oštetite svetlosne jedinice.

Uređaji nikada ne smeju doći u kontakt sa sledećim sredstvima za čišćenje, jer će prouzrokovati nepovratnu i akumulativnu štetu:

Aceton, fenol, hloroform, tetraklorid ugljenik, metanol, etanol, izopropil alkohol, alkalije.

NE upotrebljavajte abrazione kreme ili sredstva za čišćenje.

Komponente uvek treba osušiti čistim krpom pre upotrebe.

Kabinet se ne sme koristiti na ili iznad površina očišćenih alkoholom ili drugim, ugljovodonicima i kiselinama ili tamo gde su takva jedinjenja korišćena zbog rizika pare koje oštećuju akril.

 

 

SPECIFIKACIJE:

Konstrukcija:

Veličina:

 

Mega Box        49 x 42 x 34 cm

Ultra Box         95 x 36 x 42 cm

BigOne            145 x 55 x 145 cm

 

Bela svetlost 12 V (Samo model BigOne)

 

UV Izvor:

Mega Box 2x15W

Ultra Box 2x30W

BigOne 10x30W ili 20x15W

 

Težina:

Mega Box 4kg

Ultra Box 7KG

BigOne 80KG

 

UV bezbednost:

Ormarići su proizvedeni od materijala nepropusnog za UV svetlost.

Sigurnosni prekidači na vratima će odmah ugasiti UV svetla kada su vrata otvoren.

Instalacija i rad ormara za UV sterilizaciju

A. Povezivanje na radni napon

1. Proverite da li na kućištu i kablu za napajanje postoje oštećenja. NE upotrebljavajte ako sistem pokaže

bilo koji znak oštećenja.

2. Postavite uređaj na ravnu površinu.

3. Priključite kabl za napajanje u utičnicu 220V sa uzemljenjem. Elektro instalacija mora da poseduje FID sklopku

B. Korišćenje UV svetla

1. Postavite predmete koje treba sterilizovati/dezinfikovati u orman i zatvorite poklopac (vrata).

NAPOMENA: UV svetla neće raditi kada su vrata otvorena.

2. Prebacite prekidač u položaj 2.

3. Pritisnite SMART dugme. Trideset minuta je dovoljno vremena za većinu sterilizacija opreme.

 

C. Upotreba belih svetala (model BigOne)

LED svetla za osvetljenje unutrašnjosti, pale se prilikom otvaranja poklopca (vrata)

 

PODEŠAVANJE TAJMERA I KONTROLA UREĐAJA PREKO WIFI:

1.     SMART uređaj: Odaberite opciju prodavnica na vašem SMART uređaju (Play Store / App Store)

 

2.     Pronađite aplikaciju Smart Life i instalirajte aplikaciju

 

3.     SMART uređaj: Pokrenite aplikaciju i registrujete nalog na vašu e-mail adresu

 

4.     SMART uređaj: Verifikujte dobijeni kod

 

5.     SMART uređaj: Dodajte uređaj odabirom „+“ opcije u gornjem desnom uglu

 

6.     SMART uređaj: Odaberite opciju Switch (Wi-Fi)

 

7.     UV uređaj: Upalite UV uređaj pomeranjem prekidača u položaj 2

 

8.     UV uređaj: Držite crno SMART dugme 7 sekundi

 

9.     SMART uređaj: Odaberite opciju „Confirm indicatro rapidly blinking“

 

10.   SMART uređaj: Upišite naziv mreže Wi-Fi mreže i lozinku za pristup

 

11.  SMART uređaj: Odaberite opciju „Confirm“

 

12.  SMART uređaj: Odaberite naziv uređaja (UVC BOX)

 

13.  SMART uređaj:  Za podešavanje vremena dezinfekcije / sterilizacije odaberite opciju SMART u sredini donjeg dela ekrana

 

14.  SMART uređaj:  Odaberite opciju „+“ u gornjem desnom uglu ekrana

 

15.  SMART uređaj:  Odaberite opciju „Whan device status changes“

 

16.  SMART uređaj:  Odaberite „UVC BOX“

 

17.  SMART uređaj:  Odaberite opciju „ Switch 1“ – a zatim „ON“

 

18.  SMART uređaj:  Odaberite opciju „Run the device“

 

19.  SMART uređaj:  Odaberite „UVC BOX“

 

20.  SMART uređaj:  Odaberite opciju „Switch 1“ – Opcija „ON“

 

21.  SMART uređaj:  Odaberite opciju „Countdown 1“ – odredite željeno vreme dezinfekcije ili sterilizacije

 

22.  SMART uređaj:  Odaberite opciju u desnom gornjem uglu „NEXT“

 

23.  SMART uređaj:  Odaberite opciju na dnu ekrana „Save“

 

Napomena: Video uputstvo možete pronaći na https://youtu.be/PN1KNSa7IkU

Određivanje vremena rada UVC lampi

Lampe se koriste kao izvor UVC radijacije. Kada je u pitanju izvor od 30W proizvodi se 90 µW po sekundi na distance od 1m za površinu od 1cm2 . U table u nastavku prikazane su doza (μW/cm2) zračenja potrebna za 90% inaktivacije mikroorganizama sa udaljenosti od 1m od izvora UVC. Vreme izlaganja zavisi od blizine izvora. Na dijagramu je prikazana zavisnost daljine i UVC intenziteta (ilustracija 1 i 2).

 

Mikroorganizam

Doza

 

Mikroorganizam

Doza

Bacillus (vegetative)

 

 

Bacterium

 

Bacillus anthracis

4500

 

Escherichia coli K 12AB1157

5800

Bacillus Megatherium

1300

 

Escherichia coli B / r ATCC12407

5300

Bacillus paratyphosus

3200

 

Klebsi.  pneumon. ATCC4325

4200

Bacillus subtilis 58

5800

 

Legionella

 

Bacillus(spore)

 

 

Legionella dumoffi

2400

Bacillus Megatherium

2700

 

Legionella gormanii

2600

Bacillus subtilis

12000

 

Legionella micdadei

1500

Bacillus anthracis

4500

 

Legionella longbeachae 1

1200

Bacillussubtilis( ATCC6633)

36500

 

Legionella longbeachae 2

1000

Bacillus subtilis

1100

 

Legionella oakridgensis

2200

Bac.subt. spore ATCC6633

15200

 

Legionella micdadei

1800

Campylobacter jejuni

2900

 

Legionella jordanis

1100

Clostridium tetani

13000

 

Legionella wadsworthii

400

Coryneb. diphtheria

3400

 

Legionella pneumophila

2500

Citrob.freundii (ATCC8O9O)

4200

 

Legionella bozemanii

2000

enterob. cloaca (ATCC13047)

6400

 

Leptrospira

 

Escherichia coli:

 

 

Leptrospira biflexa

2300

Escherichia coli

3000

 

Leptrospira illini

800

Escherichia coli (in air)

700

 

Leptrospira interrogans

2800

Escherichia coli (in water)

5400

 

Micrococcus

 

Escherichia coli ATCC11229

2500

 

Micrococcus candidus

6100

Salmonella

 

 

Micrococcus sphaeroides

10000

Salmonella typhimurium

8000

 

Fungi

 

Salmonella enteritidis

4000

 

Aspergillus glaucus

44000

Salmonella typhi

2100

 

Aspergillus flavus

60000

Serratia marcescens.

3200

 

Aspergillus niger

132000

Shigella paradysenteriae

1700

 

Aspergillus niger (pasta)

150000

Staphylococcus

 

 

Aspergillus amstelodami (meat)

70000

Staphylococcus albus

1800

 

Candida paraposilosis

22000

Staphylococcus aureus

2600

 

Cladospor. herbarum (cold stores)

50000

Staphylococcus epidermis

11000

 

Mucor racemosus

17000

Streptococcus

 

 

Mucor mucedo (meat, bread, fat)

60000

Streptococcus haemolyticus

2200

 

Oospora lactis

5000

Streptococcuss lactis

6200

 

Penicillium chrysogenum (fruit)

50000

Streptococcus viridans

2000

 

Penicillium roquefortii

13000

Streptococcus faecalis ATCC29212

6500

 

Penicillium expansum

13000

Streptococcus faecalis

5500

 

Penicillium digitatum

44000

Streptococcus pyogenes

2200

 

Rhisopus nigricans

11000

Streptococcus salivarius

2000

 

Rhizopus nigricans (cheese)

11000

Streptococcus albus18

1800

 

Scopulariopsis brevicaulis (cheese)

80000

Vibrio

2400

 

Protozoa

80000

Yersinia enterecolitica

1500

 

Algae (green algae,blue algae , diatoms)

450000

 

 

Mikroorganizam

Doza

 

Mikroorganizam

Doza

DNA-Viruses

 

 

HIV (Lentiv)

 

Parvovirus

 

 

HIV ( HTLVIII)

60000

Paramyxovirus

 

 

HIV (SupT1)

145000

Sindbis virus

5500

 

HIV ( H9 )

240000

Newcastle Disease

1500

 

HIV ( PHA-stm PBL)

130000

Orthomyxovirus

3500

 

Phages

 

Influenza

3500

 

Bacteriophage

 

DNA-Viruses

 

 

Bacteriophage subt. Phage SPO2c12

15000

Bov. parvovir s

4000

 

Bacteriophage subt. Phage SPP1

19500

Kilham rat virus

3000

 

Bacteriophage subt. Phage fi29

7000

HCC(Dog hepat. Adenov)

26500

 

Bacteriophage F specific

29200

Herpes virus

 

 

Bacteriophage f2

31000

Pseudorabies virus

7000

 

Staph. phage A994

6500

Herpes siampl ex MP str.

6700

 

Yeasts

 

Herpes simplex MP str.

1500

 

Oospora lactis

5000

Herpes simplex,  type 1

16500

 

Saccharomyces cerevisiae

6600

Vaccinia

1800

 

Saccharomyces ellipsoideus

600

RNA-Viruses

 

 

Saccharomyces sp.

8000

Picornavirus

 

 

Reovirus

 

Poliovirus

11000

 

Reovirus type 1

4800

Poliovirus type 1 Mahoney

6700

 

Reovirustype 1(Lang str)

16300

Poliovirus

13300

 

Rotav

15900

Poliovirus type 1

3600

 

 

 

Poliovirus Mahoney 45

4500

 

 

 

ECBO

8000

 

 

 

Coxsackeiv

18600

 

 

 

*Izvor informacija nexa.eu

 

 

 

 

Mikroorganizam

D90 Doza (izloženost)

Izvor

 

Coronavirus

7 J/m2

Walker 2007

 

Berne virus (Coronaviridae)

7 J/m2

Weiss 1986

 

Murine Coronavirus (MHV)

15 J/m2

Hirano 1978

 

Canine Coronavirus (CCV)

29 J/m2

Saknimit 1988

 

Murine Coronavirus (MHV)

29 J/m2

Saknimit 1988

 

SARS Coronavirus CoV-P9

40 J/m2

Duan 2003

 

Murine Coronavirus (MHV)

103 J/m2

Liu 2003

 

SARS Coronavirus (Hanoi)

134 J/m2

Kariwa 2004

 

SARS Coronavirus (Urbani)

241 J/m2

Darnell 2004

 

               

 

Ilustracija 1

Ilustracija 2

*Izvor informacija osram.com

 

USLUGE:

Zamena lampi:

Vremenom lampe gube na intenzitetu. Radi toga se preporučuje da se sve lampe menjaju istovremeno, radi ujednačene efikasnosti. Molimo koristite kvalifikovanog inženjera za  zamenu i proveru rada lampi.

OPREZ: Lampe postaju veoma vruće tokom upotrebe.

Uverite se da su se lampe ohladile pre nego što ih uklonite.

 

1. Da biste uklonili svetiljke, uverite se da je prekidač u položaju 1 i da je isključen iz struje. Uklonite grla na krajevima cevi

2. Korišćenjem odvrtača uklonite sigurnosne zavrtnjeve sa nosača cevi

3. Da biste umetnuli nove lampe, stavite lampe u njihove utičnice.

4. Osigurajte lampe zavrtnjevima

 

Garancija

 

Uređaji za UV dezinfekciju imaju garanciju na proizvodnu i materijalnu grešku u trajanju od dvanaest meseci od dana prijema robe kod kupca . Garancija na UV lampe je 1 mesec

Ako se tokom ovog garantnog perioda pojave bilo kakve greške, dobavljač će popraviti ili zameniti

neispravni deo besplatno. Garancija se ostvaruje dostavljanjem uređaja u najbliži servis koji odredi ovlašćeni dostavljač ili ovlašćeni distributer.

Ova garancija ne pokriva kvarove koji nastaju slučajno ili zloupotrebe ili oštećenja uzrokovana nepravilnim  radom.

Uređaj koju je servisiran ili modifikovan od strane ne ovlašćenih lica predstavljaju gubo kršenje garantnih uslova shodno tim uređaj ne spada pod garanciju.

Uređaji ili delovi koji nisu isporučeni od strane ovlašćenog dobavljača ili ovlašćenog distributera ne podlažu garanciji. Dogradnja ili modifikacija uređaja smatra se kršenjem garantnih uslova.

Vaš dobavljač ne može besplatno popraviti ili zameniti jedinice ako je kvar izazvan nestručnim rukovanjem ili upotrebom hemije.

 

Ako do problema doje, obratite se dobavljaču.

 

Upozorenje:

 

Uređaj radi na 220V, bilo koje odstupanje može oštetiti uređaj.

Pre svake upotrebe proveriti ispravnost uređaja, a naročito utičnice, kabla i svih prekidača.

Proizvođač ne snosi odgovornost za nepravilno korišćenje uređaja,  kao ni za posledice nepravilnog korišćenja, kao ni za dejstvo više sile.

Nepravilno korišćenje uređaja i izlaganje UV-C zracima može da dovede do oštećenja kože i očiju.

Mogući rizik - Fotokeratitis, Konjunktivitis, Katarakta, Eritem, Elastoza, Rak kože

 

 

     

 

www.powertech.rs

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.