UV dezinfekcija i UV sterilizacija virusa - doze zračenja i fluksa

Određivanje vremena rada UV C lampi za UV sterilizaciju i UV dezinfekciju

Lampe se koriste kao izvor UVC radijacije. Kada je u pitanju izvor od 30W proizvodi se 90 µW po sekundi na distance od 1m za površinu od 1cm. U table u nastavku prikazane su doza (μW/cm2) zračenja potrebna za 90% inaktivacije mikroorganizama sa udaljenosti od 1m od izvora UVC.

mW/cm2 = 10W/m2

1mJ/cm2 = 10 J/m2

1MikroJ/cm2 = 0,001 mJ/cm2 = 0,01 J/m2

Vreme izlaganja zavisi od blizine izvora. Na dijagramu je prikazana zavisnost daljine i UVC intenziteta (ilustracija 1 i 2).

 

Mikroorganizam

Doza μJ/cm2

 

Mikroorganizam

Doza μJ/cm2

Bacillus (vegetative)

 

 

Bacterium

 

Bacillus anthracis

4500

 

Escherichia coli K 12AB1157

5800

Bacillus Megatherium

1300

 

Escherichia coli B / r ATCC12407

5300

Bacillus paratyphosus

3200

 

Klebsi. pneumon. ATCC4325

4200

Bacillus subtilis 58

5800

 

Legionella

 

Bacillus(spore)

 

 

Legionella dumoffi

2400

Bacillus Megatherium

2700

 

Legionella gormanii

2600

Bacillus subtilis

12000

 

Legionella micdadei

1500

Bacillus anthracis

4500

 

Legionella longbeachae 1

1200

Bacillussubtilis( ATCC6633)

36500

 

Legionella longbeachae 2

1000

Bacillus subtilis

1100

 

Legionella oakridgensis

2200

Bac.subt. spore ATCC6633

15200

 

Legionella micdadei

1800

Campylobacter jejuni

2900

 

Legionella jordanis

1100

Clostridium tetani

13000

 

Legionella wadsworthii

400

Coryneb. Diphtheria

3400

 

Legionella pneumophila

2500

Citrob.freundii (ATCC8O9O)

4200

 

Legionella bozemanii

2000

enterob. cloaca (ATCC13047)

6400

 

Leptrospira

 

Escherichia coli:

 

 

Leptrospira biflexa

2300

Escherichia coli

3000

 

Leptrospira illini

800

Escherichia coli (in air)

700

 

Leptrospira interrogans

2800

Escherichia coli (in water)

5400

 

Micrococcus

 

Escherichia coli ATCC11229

2500

 

Micrococcus candidus

6100

Salmonella

 

 

Micrococcus sphaeroides

10000

Salmonella typhimurium

8000

 

Fungi

 

Salmonella enteritidis

4000

 

Aspergillus glaucus

44000

Salmonella typhi

2100

 

Aspergillus flavus

60000

Serratia marcescens.

3200

 

Aspergillus niger

132000

Shigella paradysenteriae

1700

 

Aspergillus niger (pasta)

150000

Staphylococcus

 

 

Aspergillus amstelodami (meat)

70000

Staphylococcus albus

1800

 

Candida paraposilosis

22000

Staphylococcus aureus

2600

 

Cladospor. herbarum (cold stores)

50000

Staphylococcus epidermis

11000

 

Mucor racemosus

17000

Streptococcus

 

 

Mucor mucedo (meat, bread, fat)

60000

Streptococcus haemolyticus

2200

 

Oospora lactis

5000

Streptococcuss lactis

6200

 

Penicillium chrysogenum (fruit)

50000

Streptococcus viridans

2000

 

Penicillium roquefortii

13000

Streptococcus faecalis ATCC29212

6500

 

Penicillium expansum

13000

Streptococcus faecalis

5500

 

Penicillium digitatum

44000

Streptococcus pyogenes

2200

 

Rhisopus nigricans

11000

Streptococcus salivarius

2000

 

Rhizopus nigricans (cheese)

11000

Streptococcus albus18

1800

 

Scopulariopsis brevicaulis (cheese)

80000

Vibrio

2400

 

Protozoa

80000

Yersinia enterecolitica

1500

 

Algae (green algae,blue algae , diatoms)

450000

 

Mikroorganizam

Doza μJ/cm2

 

Mikroorganizam

Doza μJ/cm2

DNA-Viruses

 

 

HIV (Lentiv)

 

Parvovirus

 

 

HIV ( HTLVIII)

60000

Paramyxovirus

 

 

HIV (SupT1)

145000

Sindbis virus

5500

 

HIV ( H9 )

240000

Newcastle Disease

1500

 

HIV ( PHA-stm PBL)

130000

Orthomyxovirus

3500

 

Phages

 

Influenza

3500

 

Bacteriophage

 

DNA-Viruses

 

 

Bacteriophage subt. Phage SPO2c12

15000

Bov. parvovir s

4000

 

Bacteriophage subt. Phage SPP1

19500

Kilham rat virus

3000

 

Bacteriophage subt. Phage fi29

7000

HCC(Dog hepat. Adenov)

26500

 

Bacteriophage F specific

29200

Herpes virus

 

 

Bacteriophage f2

31000

Pseudorabies virus

7000

 

Staph. phage A994

6500

Herpes siampl ex MP str.

6700

 

Yeasts

 

Herpes simplex MP str.

1500

 

Oospora lactis

5000

Herpes simplex, type 1

16500

 

Saccharomyces cerevisiae

6600

Vaccinia

1800

 

Saccharomyces ellipsoideus

600

RNA-Viruses

 

 

Saccharomyces sp.

8000

Picornavirus

 

 

Reovirus

 

Poliovirus

11000

 

Reovirus type 1

4800

Poliovirus type 1 Mahoney

6700

 

Reovirustype 1(Lang str)

16300

Poliovirus

13300

 

Rotav

15900

Poliovirus type 1

3600

 

 

 

Poliovirus Mahoney 45

4500

 

 

 

ECBO

8000

 

 

 

Coxsackeiv

18600

 

 

 

*Izvor informacija nexa.eu

 

 

 

 

 

Detaljan spisak virusa i potrebne UV energije za njihovu deaktivaciju možete naći na zvaničnom sajtu IUVA (međunarodno UV udruženje), kao i spisak radova, i metode korišćenih u istraživanjima. UV doze potrebne za deaktivaciju mikroorganizama.

Korona Virus – Porodica Corona virusa UV doze zračenja

Tabela predstavlja spisak korona virusa za koji su objavljeni zvanični podaci o uticaju i potrebnoj dozi UV zračenja, kako bi se izvršila njihova deaktivacija. U navedenom istraživanju nalaze se metode i postupci korišćeni za dobijanje rezultata, kao i njihovi autori sa brojem publikacije.  

Doze potrebne za Covid19, još nisu zvanično objavljene, ali se u naučnim raspravama smatra da je potrebna doza oko 7 J/m2

Mikroorganizam

D90 Doza (izloženost)

Izvor

Coronavirus

7 J/m2

Walker 2007

Berne virus (Coronaviridae)

7 J/m2

Weiss 1986

Murine Coronavirus (MHV)

15 J/m2

Hirano 1978

Canine Coronavirus (CCV)

29 J/m2

Saknimit 1988

Murine Coronavirus (MHV)

29 J/m2

Saknimit 1988

SARS Coronavirus CoV-P9

40 J/m2

Duan 2003

Murine Coronavirus (MHV)

103 J/m2

Liu 2003

SARS Coronavirus (Hanoi)

134 J/m2

Kariwa 2004

SARS Coronavirus (Urbani)

241 J/m2

Darnell 2004

 

Zračenje energije UV lampi u odnosu na rastojanje

Intezitet zračenja UV svetla do 0.5m

Intenzitet zračenja UV svetla preko 0.5 m

Snaga UV lampe ugrađene u uredjaj za UV sterilizaciju i UV dezinfekciju, u zavisnosti od rastojanja površine koja se steriliše. Svaki uredjaj poseduje gornju i donju lampu, tako a maksimalno rastojanje 0.4m, u realnim uslovima to rastojanje ne prelazi 0.2 m, ukoliko sterilišemo predmete u uredjajima.  

Izračena UV doza bi u tom slučaju bila 10W/m2 za lampe ugrađene u UV MegaPower 30W i UV UltraPower 60W uređaje.

 

Gore navedene tabele predstavljaju uticaj UV lampi na Corona viruse medju kojima su i virusi iz porodice korona virusa. Virus COVID19 pripada korana grupi virusa. 

Sama sterilizacija i dezinfekcija se vrši na DNK i RNK nivou mikroorganizama.

Pregled uzračene snage lampi u J/m2 u zavisnosti od rastojanja:

 

Detalji prikazani ovde, su preuzeti sa OSRAM specifikacije germcidnih lampi. Originalne podatke možete naći ovde.

Uredjaji za UV dezinfekciju i UV sterilizaciju:

  1. MegaPower 30W
  2. UltraPower 60W
  3. PowerOne 300W